Asiakaskokemus

Surveypal-asiakaspalauteratkaisut auttavat sinua kasvattamaan liiketoimintaasi mittaamalla merkityksellisiä asiakaskokemuksia ja tuomalla palautedatan tärkeimpiin liiketoimintajärjestelmiisi.

Tee asiakaskokemuksesta kilpailuetu

Tee palautteen antamisesta asiakkaillesi helppoa, sujuvaa ja käyttäjäystävällistä. Vahvista brändimielikuvaa näyttävillä kyselyillä.

Seuraa asiakaskokemuksesi trendiä reaaliajassa. Vahvista positiivisia kokemuksia ja käännä negatiiviset kokemukset positiivisiksi.

Säästä aikaa ja rahaa kohdistamalla kehitysresurssisi oikeisiin asioihin. Johda ja tee päätöksiä todelliseen kokemusdataan pohjautuen.

Ota henkilöstö mukaan asiakaskokemuksen kehittämiseen

Tunnista tiimien ja yksilöiden vahvuudet ja kehityskohteet. Kouluta ja kehitä oikeita asioita.

Motivoi henkilöstöäsi huippusuorituksiin ohjaamalla asiakkaiden kiitokset suoraan oikeille henkilöille ja hyödynnä positiivista palautetta johtamisessa.

Tee asiakaskokemuksesta koko organisaation asia tuomalla tulokset ja teot näkyväksi osaksi arkea.

Johda tiedolla, älä tuurilla

Varmista edellytykset asiakaskokemuksen kehittämiseen läpi organisaation roolikohtaisilla tulosnäkymillä.

Vertaa kokemusdataa muihin liiketoiminnan mittareihin BI-integraation avulla.

Vahvista brändiuskollisuutta viestimällä tuloksista ja muutoksista sekä henkilöstölle että asiakkaille.

Asiakaspalvelukokemus

Surveypalin avulla voit mitata asiakaskokemusta kaikissa kanavissa kuten chatissa, sähköpostissa ja puheluissa. Seuraa asiakaspalvelun suoritusta ja erilaisia mittareita (CSAT, NPS, CES, FCR, jne.) – näin pysyt kärryillä siitä, kuinka toimenpiteesi vaikuttavat asiakaskokemukseen.

Lue lisää sivuiltamme Surveypal for Customer Service!

Asiakaspalvelukokemuksen mittaaminen kyselyllä
Kysely myyntiprosessin kehittämiseksi

Myyntivaiheen kokemus

Paranna myyntiprosessia palautetietoja hyödyntämällä. Voit mitata myyntiprosessin kaikkia vaiheita ensikontaktista kaupan syntymiseen. Syvennä myyjien ymmärrystä siitä, miten asiakkaat kokevat palvelun, ja tarjoa asiakkaiden ongelmiin parempia ratkaisuja.

CRM-integraation avulla automatisoit palautteen keräämisen sekä mahdollistat kokemustiedon hyödyntämisen muun asiakas- ja liiketoimintatiedon kanssa.

Verkkokaupan ja muiden digitaalisten palveluiden kokemus

Mittaa kokemusta monipuolisesti sovelluksissa, verkkosivuilla ja verkkokaupassa. Upota kyselyt saumattomaksi osaksi verkkosivuja, tee banneri tai käytä hyvin ajoitettua pop-up -kyselyä.

Katso esimerkki verkkosivuille upotetusta kyselystä tämän esimerkkisivuston alalaidasta:

rocketwarehouse.space/spare-parts

Verkkokaupan ja digitaalisten palveluiden kehittäminen kyselyllä
Kuluttajatutkimus mielipidekyselynä

Markkina-, tuote- ja kuluttajatutkimukset

Kehitä huipputuotteita ja kerää brändikokemustietoa markkinatutkimusten avulla. Voit toteuttaa markkina-, tuote- ja bränditutkimuksia sekä kerätä tietoa asiakkaiden tai valitsemiesi kohderyhmien kuluttaja- ja brändikokemuksesta.

Surveypalin yhteistyökumppaneihin kuuluu maailman johtavaa kuluttajapaneelia ylläpitävä Cint. Yhteistyön ansiosta löydät itsellesi juuri oikean kohderyhmän erittäin kustannustehokkaasti yli 140 miljoonan kuluttajan joukosta.

cint.com

Tapahtumat

Hallitse tapahtumakutsuja ja ilmoittautumisia sekä mittaa tapahtumien onnistumista.

Tapahtumapalautteen kerääminen kyselyn avulla