Archives

Pakettipiste

Pakettipisteen kasvu on ollut huimaa: lokakuussa 2018 avattiin ensimmäinen pakettiautomaatti Kauppakeskus Kaareen Helsinkiin ja alle puolitoista vuotta myöhemmin automaatteja on Suomessa jo yli 300. Pakettipiste-automaattien kautta...

Lue lisää

Pakettipiste

Surveypal Pakettipisteen kasvun tukena

Pakettipisteen kasvu on ollut huimaa: lokakuussa 2018 avattiin ensimmäinen pakettiautomaatti Kauppakeskus Kaareen Helsinkiin ja alle puolitoista vuotta myöhemmin automaatteja on Suomessa jo yli 300. Pakettipiste-automaattien kautta…

Lue lisää
Dynamic survey

Dynaamisella kyselyllä saat enemmän vastauksia

Tutkimusalalla toimiva asiakkaamme oli teettänyt kyselyn ”Kumpi on tylsempää: maalin kuivumisen katsominen vai kyselyihin vastaaminen?”. Vastauksia kyselyyn ei oikein kertynyt ja asia jäi ikuiseksi arvoitukseksi.   Seuraavassa…

Lue lisää
Certego Surveypal

Surveypal tukee Certegon tavoitetta parantaa asiakaskokemusta

Suomen johtavana turvallisuusratkaisujen toimittajana Certegolla on päivittäin iso määrä asiakaskohtaamisia. Vuosittain Certego vastaa yli 70 000 palvelupyyntöön ja päivittäin meneillään on…

Lue lisää
tason 10 kokkous

Asiakaskokemus pysyvästi agendalle – tason 10 kokous

Erinomaisissa palauteprosesseissa asiakas- ja henkilöstökokemus on pysyvästi johdon agendalla. Tätä toimintamallia tukee isoksi trendiksi noussut Tason 10 agenda.

Lue lisää
vastauskokemus

Paranna vastauskokemusta esimääritellyillä syyikoneilla

Avoin palaute on kehittämisen kannalta äärimmäisen tärkeää, mutta haasteena on, että keskimäärin vain joka neljännes kyselyihin vastaaja kertoo kokemuksestaan yli kahdella sanalla….

Lue lisää
customer effort score

Customer Effort Score (CES) – kuinka sitä mitataan ja miksi?

Yksi hyödyllisimmistä asiakasmittareista on Customer Effort Score eli CES joka mittaa asioinnin helppoutta tuotteen, palvelun tai yhteydenottokanavan parissa. Verrattuna suositteluhalukkuutta…

Lue lisää

Saatteen merkitys verkkokyselyn onnistumisessa – Miten saavuttaa korkea vastausprosentti?

Pitkien ja monisanaisten saatteiden aika on ohi. Ne harvemmin tuottavat korkeita vastausprosentteja. Saatteen tavoitteena ei ole informoida lukijaa laaja-alaisesti, vaan…

Lue lisää
Lojer customer feedback strategy

Nopealla reagoinnilla parempia asiakaskokemuksia – Lojer Group

Positiivisen asiakaskokemuksen kannalta on suuri merkitys sillä, kuinka nopeasti ja millä tavalla asiakaspalautteeseen reagoidaan. Kun asiakaskokemuksen mittaaminen hoidetaan parhaalla mahdollisella…

Lue lisää
A happy and unhappy smiley face next to eachother

Kopioi nämä 5 erinomaisen palauteprosessin tunnuspiirrettä

Mikä erottaa keskinkertaisen palauteprosessin erinomaisesta? Ei hyvä eikä huono, ei suuri eikä pieni, keskitasoinen, -laatuinen, tavallinen, kohtalainen, jonkinlainen, tyydyttävä, mukiinmenevä….

Lue lisää