Manager on the phone in a clothing store

Asiakkuudenhallinta

Kehitä palautemalli, joka vie asiakkuudenhallinnan uudelle tasolle

Palautteen avulla huomioit asiakkaasi monipuolisesti ja vahvistat asiakasuskollisuutta.

Sovi tapaaminen

Jokainen kohtaaminen on merkityksellinen

On tärkeää antaa asiakasvastaaville työkaluja, joiden avulla he ymmärtävät paremmin asiakasta ja voivat rakentaa syvempiä asiakassuhteita. Huolehdi avainasiakkaistasi, kannusta asiakkaita suosittelemaan yritystäsi ja kehitä strategiaasi asiakkaiden säilyttämiseksi.

A customer support survey on a cell phone

Aseta asiakassitoutuminen etusijalle

Palautteen avulla voit kuunnella asiakasta ja avata keskusteluja proaktiivisesti. Hyvin rakennettu palautemalli auttaa sinua paljastamaan toistuvien ongelmien juurisyyt ja löytämään kasvumahdollisuuksia.

Surveypal CRM integration possibilities

Tuo reaaliaikaista asiakasdataa CRM-järjestelmääsi

Integroimalla Surveypalin osaksi asiakkuudenhallintajärjestelmääsi voit lähettää kyselyitä automaattisesti ja täydentää asiakastietojasi reaaliaikaisella palautedatalla. Tiimisi pystyy tekemään parempia päätöksiä palaute- ja Voice of the Customer -tietojen avulla.

Tutustu tarkemmin CRM-integraatioihimme ›

Tunnista tyytymättömät asiakkaat ja ryhdy toimiin

Seuraa tarkasti asiakastyytyväisyyttä ja selvitä, miksi asiakkaasi ovat tyytymättömiä. Ohjaa negatiivinen palaute automaattisesti oikealle henkilölle organisaatiossasi ja ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin.

Product feedback survey

Analysoi palautetta ja kehitä uusia ratkaisuja

Hyödynnä asiakaspalautetta tunnistaaksesi markkinamahdollisuuksia. Saavuta kilpailuetua kehittämällä tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden odotuksiin.

 

Sitouta koko organisaatiosi

Luo mukautettuja raportteja ja jaa niitä organisaatiosi kaikilla tasoilla. Tarjoa ylemmälle johdolle organisaatiomuutoksien kannalta relevanttia tietoa ja kannusta tiimejä asettamaan yhteisiä tavoitteita ja virtaviivaistamaan toimintojaan.

Surveypal auttaa sinua huolehtimaan avainasiakkaistasi