Henkilöstökokemus

Surveypal-henkilöstöpalauteratkaisut auttavat sinua huolehtimaan henkilöstön tyytyväisyydestä tuomalla palautteen keräämisen ja käsittelyn osaksi toimintakulttuuria.

Mittaa henkilöstökokemusta kaikissa vaiheissa

Rekrytointi- ja perehdystyskokemuksen mittaaminen auttaa kehittämään toimintamalleja niin, että uudet työntekijät tulevat nopeammin tuottaviksi. Henkilöstön pulssikyselyiden avulla kehittäminen on jatkuvaa ja ongelmakohdat tunnistetaan ajoissa. Voit hyödyntää Surveypalia myös esimiestyön kehittämisessä ja esimerkiksi kehityskeskusteluprosesseissa. Exit-kyselyillä saat arvokasta tietoa lähteviltä työntekijöiltä.

Opas HR-pulssin rakentamiseen

Lue oppaamme ja hyödynnä konkreettiset vinkit henkilöstön tyytyväisyyden mittaamiseen.

Muotoile palautemalli tavoitteesi ympärille

Jokaisella organisaatiolla on erilainen kulttuuri, toimintatavat ja tavoitteet. Räätälöi henkilöstösi kokemuksen mittaaminen ja johtaminen kanssamme organisaatiosi tarpeiden mukaan.

Henkilöstö keskiöön mittaamisen keinoin

Hyvien työntekijöiden menettäminen ja korvaaminen on kallista. Sairauspoissaolojen väheneminen näkyy suoraan viivan alla. Henkilöstökokemuksen mittaaminen tuo henkilöstöhallinnon kriittisemmäksi osaksi liiketoiminnan ydintä.

Kohdista aika ja raha oikein

Vähennä epävarmuutta ja resurssien väärinkohdentamisen riskiä perustamalla päätöksesi ajantasaiseen, henkilöstöltä saamaasi tietoon.