Pitkien ja monisanaisten saatteiden aika on ohi. Ne harvemmin tuottavat korkeita vastausprosentteja. Saatteen tavoitteena ei ole informoida lukijaa laaja-alaisesti, vaan sen tarkoituksena on herättää lukijan kiinnostus kyselyä kohtaan. Tiivis viesti luetaan nopeammin ja se antaa vaikutelman myös kyselyn vaivattomuudesta.

Meidän tehtävänä on auttaa asiakkaitamme rakentamaan erinomaisia palautemalleja ja saatteella on havaittu olevan suuri merkitys osana kyselyn onnistumista.

Mikä on verkkokyselyn vastausprosentti?

Verkkokyselyn vastausprosentilla tarkoitetaan sitä määrää ihmisiä, jotka lopulta vastaavat kyselyysi. Mitä korkeampi vastausprosentti on, sitä suurempi määrä sinulla on vastauksia ja sitä kattavampana kyselysi tuloksia voidaan pitää.

Vastausprosentti vaihtelee suuresti riippuen mm. kyselyn pituudesta, kohdeyleisöstäsi, aiheesta, ajankohdasta, luvatuista eduista tai saatteen onnistumisesta. Lue täältä 5 vinkkiä, joiden avulla onnistut kyselyssäsi.

Millaisella saatteella saadaan kyselyyn vastauksia?

Tiesitkö, että hyvällä saatteella on suurempi merkitys kyselyn vastausprosenttiin, kuin itse kyselyn rakenteella? Mitä parempi saate, sitä enemmän saat myös vastauksia.

Muista, ettei kannata yliarvioida ihmisten kiinnostusta organisaatiotasi kohtaan. Valitettavasti heitä kiinnostaa sinun asiasi todella vähän ja vielä vähemmän kyselyihin vastaaminen. Ihmiset tekevät nopeasti ja kärsimättömästi valintansa sen suhteen, mihin aikaansa käyttävät – niinpä lyhytsanaisuus toimii.

Melko yleisesti kyselyt ja tutkimukset koetaan omalta kannalta työläinä ja turhina. Miten sitten ihmiset saadaan siirtymään itse kyselyyn?

 • Mene suoraan asiaan. On ajan tuhlausta yrittää perustella syitä kyselyyn vastaamiselle.
 • Keskity oleelliseen. Unohda kaikki se tärkeäksi luultu taustainformaatio, jota usein kyselyiden alussa näkee.
 • Herätä lukijan kiinnostus. Tee kysymys, joka herättää tunteita.

Millainen on hyvä saate sähköpostikyselyssä?

Useat meistä kokevat saavansa liikaa sähköposteja, joten joukosta erottumisen eteen kannattaa nähdä vaivaa. Sähköpostilla lähetetyllä kyselyllä on kolme konversiopistettä:

 • Lukeeko vastaanottaja viestisi otsikon?
 • Lukeeko hän viestisi?
 • Ja jos lukee, viitsiikö hän vielä siirtyä itse kyselyyn?

Riippuen asiakassuhteen laadusta, viestin voi aloittaa vaikka: “Tervehdys Taina” -tyyppisesti. Tämänlainen lähestyminen voidaan kokea myös häiritsevänä, joten arvioi itse sen sopivuus.

Pitkiä sähköpostiviestejä luetaan harvemmin kuin lyhyitä. Monella on tapana ensin silmäillä ja selailla. Jos viestisi on pitkä ja näyttää työläältä, sitä ei lueta. Kankeasti kirjoitettu saateteksti karkottaa. Usein nähtyjä tunnelman latistajia saatteessa ovat esimerkiksi:

 • Hyvä asiakkaamme, haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja meille on tärkeää…
 • Tämän kyselyn tietoja käytetään siellä ja täällä…
 • Tähän kyselyyn vastaaminen kestää vain 11 minuuttia.
 • Kysely on voimassa jouluun asti…

Jos sinulla on jotakin äärimmäisen pakollista tai virallista kerrottavaa, suosittelemme laittamaan senkaltaisen sisällön kyselylinkin alapuolelle. Sieltä sen löytävät ne, jotka kaipaavat lisätietoja.

Viittaa lyhyesti tapahtuneeseen kohtaamiseen ja kysy, kuinka on onnistuttu. Tai vaihtoehtoisesti, ensimmäisen kysymyksen voi asettaa jo itse saatteeseen. Sen avulla mitataan heti alkuun tärkein asia, vaikka ei saataisikaan vastauksia muihin kysymyksiin.

Tässä vertailun vuoksi monisanaisempi tapa esittää sama asia.
Huomannet eron.

Millainen on hyvä otsikko sähköpostikyselyssä?

Jotta viestisi saa huomiota ja tulee avatuksi, kannattaa otsikon olla kiinnostusta herättävä. Helppo tapa karkottaa lukijat muiden asioiden pariin on laittaa otsikkoon sanat “kysely” tai “tutkimus”.

Kokemuksemme mukaan ylivoimaisesti parhaita otsikoita ovat tiiviit kysymykset, kuten:

 • Miten tänään onnistuimme?
 • Kuinka sujuvaa oli asiointisi liikkeessämme?
 • Ovatko ajokilometrit olleet miellyttäviä?
 • Kuinka muuttosi uuteen kotiin sujui?

Toimivat otsikot liittyvät suoraan asiakkaaseen ja hänen kokemukseensa, joten ne tulevat lähelle ja vievät asian ytimeen.

Millainen saate sopii laajaan kyselyyn?

Lisävinkkinä, jos olet tekemässä laajaa kyselyä, johon on välttämätöntä liittää tarkempia perusteluita, riko tyypillinen kaava. Olemme huomanneet, että esimerkiksi listat luetaan perustekstiä herkemmin.

Saatteen voi silloin kirjoittaa vaikka näin:

Millainen tekstiviestikysely tuottaa parhaat vastausprosentit?

Menneinä aikoina tekstiviestiin mahtuva merkkimäärä tuntui niukalta ja oli työlästä saada mahdutettua saate sekä linkki rajattuun merkkimäärään. Nykyisen kokemuksemme mukaan useimmissa tapauksissa alle 80 merkin saate on riittävä.

Esimerkiksi näin:

Olemme testanneet erilaisia lähestymisiä. Kannattaa kokeilla A/B testauksella, mikä toimii parhaiten. Tee kaksi erilaista saatetta ja mittaa niiden perusteella, kummalla saat paremman tuloksen. Tulet huomaamaan, että tiivis saate tuottaa useimmiten enemmän vastauksia.

Lyhyestä saate kaunis

Hyvässä kyselyprosessissa asiakas on jo lähettänyt vastauksensa, kun huonosti toteutetussa vielä lueskellaan saatetta. Kun viestisi on vauhdikas, myös mielikuva kyselystäsi on vaivaton – niinpä saat enemmän vastauksia.

Surveypal

Kaikki mitä tarvitset asiakaskokemuksen johtamiseen ja parantamiseen. Lue lisää surveypal.fi, tai

Similar Posts