Erinomaisissa palauteprosesseissa asiakas- ja henkilöstökokemus on pysyvästi johdon agendalla. Tätä toimintamallia tukee isoksi trendiksi noussut Tason 10 agenda – The Level 10 Meeting agenda.

Kyseessä on kurinalainen 90 minuutin johtoryhmän kokousmalli, jolla pyritään takaamaan kokoukseen osallistujilta arvosana 10 (asteikolla 1 – 10) tehokkuuden ja tuottavuuden suhteen.

Kokousmalli keskittyy ongelmien ja haasteiden ratkaisuun ja priorisointiin.

Ohessa tason 10 tapaamisen agenda ja aikataulu:

Johdanto (5 minuuttia)

Kukin osallistuja jakaa viimeiseltä viikolta onnistumisen kokemuksen, jotta kokoukselle tulee positiivinen aloitus.

Tuloskortti (5 minuuttia)

Keskustelu kolmesta viiteen avainmittarista.

Keskeisimpien projektien päivitys (5 minuuttia)

Huomio niissä hankkeissa, jotka kestävät yli kolme kuukautta. Ne hankkeet, jotka eivät ole aikataulussa siirretään tulevaan agendan kohtaan ongelmat.

To-do lista (5 minuuttia)

Käydään pikaisesti läpi palaverista toiseen siirtyvä tehtävälista, ja katsotaan tehdyt, keskeneräiset ja aloittamattomat tehtävät.

Ongelmat – tunnista, keskustele, ratkaise (60 minuuttia)

Keskitytään ongelmien rakentavaan selvittämiseen hyppäämättä liian suoraviivaisesti niiden ratkaisuun. Jos ongelmia on paljon, kokouksen osallistujat äänestävät prioriteetit, joita käsitellään.

Yhteenveto (5 minuuttia)

Jaetaan tehtävät ensi viikon kokoukseen. Kukin osallistuja antaa kokoukselle arvosanan 1 – 10.

Tason 10 agendan edut

Tiukka aikataulu ja rakenne varmistaa, että huomio on organisaation tärkeimmissä tavoitteissa sekä ongelmien ratkaisussa. Asiakkaiden ja henkilökunnan kokemus on jokaisessa kokouksessa agendalla ja ohjaa näin tekemistä oikeaan suuntaan.

Voisit myös inspiroitua seuraavasta

Surveypal

Kaikki mitä tarvitset asiakaskokemuksen johtamiseen ja parantamiseen. Lue lisää surveypal.fi, tai

Similar Posts