Muistiliittokoordinoi valtakunnallista muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskusverkostoa, joka hyödyntää arvioinnissa monipuolisesti Surveypal-järjestelmää.

Maakunnalliset Muistiluotsi-keskukset tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. Muistiluotsit muodostavat valtakunnallisen verkoston ja koko maassa halutaan taata samanlaiset palvelut. Toiminnan yhtenäisen laadun varmistamiseksi ja toiminnan kehittämisen tueksi haluttiin luoda kaikkien käyttöön yhtenäiset seurannan ja arvioinnin menetelmät.

Surveypal-työkaluun rakennettu toiminnanohjausjärjestelmä kokoaa ja tuottaa monipuolista tietoa niin toiminnan kehittämiseen kuin rahoittajankin tarpeeseen. Järjestelmässä kerätään perinteisten kyselyiden ja asiakaspalautteen lisäksi toiminnan määrää ja laajuutta kuvaavia toimintatilastoja, kuten asiakaskontaktien ja tilaisuuksien määriä sekä asiakas- ja osallistujamääriä. Tilastointi-, palaute- ja laadunarviointilomakkeet on rakennettu Surveypal-työkalulla.

Tietojen tallennuksessa hyödynnetään älypuhelimia ja tabletteja, joiden avulla internetissä olevat tilastopohjat pystyy täyttämään jo tapahtumapaikalla, joka saattaa sijaita jossain Pohjois-Karjalan perukoilla. Kaikki tiedot syötetään heti tapahtuman jälkeen suoraan järjestelmään, jolloin vältytään päällekkäiseltä työltä. Ruutuvihkotilastoinnit ovat historiaa!

Yhteen järjestelmään sähköiseen muotoon kerätty tieto on helppo koota yhteen ja analysoida. Ohjelmistosta saa suoraan yhteenvedot ja kaaviot esimerkiksi tapahtuma- ja osallistujamääristä. Muistiluotsin työntekijät sekä yhdistyksen luottamusjohto analysoivat tuloksia, tavoitteiden saavuttamista, osallistujien tyytyväisyyttä sekä määrittelevät kehittämiskohteet. Tämän jälkeen analyysin pohjalta tehdään laadun itsearviointi, johon on oma lomakkeistonsa Surveypal-työkalussa.

Toiminnanohjausjärjestelmä on tehnyt sekä toimijoille itselleen että muille näkyväksi tehdyn työn. Kootut tulokset paljastavat, tehdäänkö Muistiluotseissa oikeita, muistisairaiden ja läheisten tarpeita vastaavia asioita. Systemaattinen tiedon kerääminen lisää koko toiminnan uskottavuutta ja takaa yhtenäisen laadun koko maassa. “Toiminnanohjausjärjestelmä on nostanut Muistiluotsit uudelle tasolle”, kuten yksi työntekijä totesi.

Maaret Alaranta on Muistiliiton muistiluotsikoordinaattori. Maaret vastaa muistiluotsien valtakunnallisen verkoston koordinoimisesta ja kehittämisestä.

Surveypal

Kaikki mitä tarvitset asiakaskokemuksen johtamiseen ja parantamiseen. Lue lisää surveypal.fi, tai

Similar Posts