Mitä et voi mitata, et voi johtaa!

Jos haluat parantaa tärkeimmän voimavarasi, henkilöstösi hyvinvointia, perinteiset työtyytyväisyyskyselyt eivät enää yksinään riitä. Mittaamisen tulee olla jatkuvaa, helppoa ja tukea tehokkaampaa päätöksentekoa. Pulssittainen fiiliskysely on vastaus näihin tarpeisiin. Se on henkilöstökokemuksen mittaamisen uusi Ferrari.

Ketterä ja ajantasainen organisaatiosi terveysanturi

Pulssittaiset fiiliskyselyt tarjoavat mahdollisuuden jatkuvaan henkilöstökokemuksen mittaamiseen. Ketteryydessään ne nostavat suosiotaan perinteisten työhyvinvointikyselyiden rinnalle. Ajantasainen data mahdollistaa varhaisen puuttumisen. Vastausaktiivisuus pysyy myös tavallista korkeampana, koska kysymykset ovat lyhyitä ja voit käyttää kanavia mitä henkilöstösi luontevasti työssään käyttävät. Kentällä rientäville myyjille tekstiviesti voi olla helpoin tapa osallistua, kirjanpitäjälle intrakysely ei keskeytä ajatustyötä. Toisille perinteinen sähköposti voi toimia parhaiten.

Mainostoimisto Ilmeen toimitusjohtaja Joona Kallinen kertoo miksi he päätyivät käyttämään pulssittaista fiiliskyselyä:

“Olemme koko historian ajan kiinnittäneet huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja työntekijäkokemukseen. Teemme kattavan tutkimuksen kerran vuodessa yhdessä Great Place to Work –organisaation kanssa. Halusimme kuitenkin seurata kehitystä tiheämmin, jotta yksittäisiin kehityskohteisiin voidaan tarttua välittömästi yhdessä henkilöstön kanssa.”

Edistää vuorovaikutusta ja jatkuvaa kehittämistä

Pulssikyselyt tukevat vuorovaikutusta aivan uudella tasolla. Kyselyt ovat lyhyitä, ytimekkäitä ja niiden vastaamiseen menee vain hetki. Vuorovaikutus henkilöstön kanssa on säännöllistä ja läpinäkyvää. Jokainen yritys voi itse päättää mittaamisen syklin. Tapahtuuko se päivittäin, viikottain, kuukausittain tai kvartaaleittain. Tärkeää on huolehtia, että mittaaminen on jatkuvaa ja kyselyn sisältö on tiivis.

Mainostoimisto Ilme on fiilisten hermoilla kuukausittain:

“Saamme jatkuvaa tietoa työntekijäkokemuksen kehityksestä pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Tunnistamme trendit ja kehityskohteet ripeästi sekä pystymme tarttumaan yksittäisiinkin epäkohtiin nopeasti niiden ilmetessä. Tärkeä osa kyselyä on yhteinen tulosten purku joka kuukausi. Yhteinen käsittely luo läpinäkyvyyttä ja yhteisiä puheenaiheita usealla toimipisteellä toimivaan työyhteisöön, mikä luo yhteistä toimintakulttuuria.” Joona Kallinen kertoo.

NPS-kysely on yksi suositummista formaateista

NPS-kyselyt ovat kaikille tuttuja ja helposti sovellettavissa myös pulssikyselyissä. eNPS-mittauksia toteutetaan samaan tapaan kuin asiakkaiden NPS-kyselyitä. Mittauksien jatkuvuus ja tiheä mittausväli mahdollistavat sen, että esimiehillä on aito mahdollisuus kehittää nopeasti tiiminsä hyvinvointia. eNPS-kyselyiden ei myöskään tarvitse korvata vuosittaisia laajempia henkilöstön tyytyväisyystutkimuksia vaan ne voivat toimia näiden selvityksien rinnalla.

eNPS tulosten tulkinnassa voidaan käyttää alla olevaa mittaristoa:

  • 9-10: tyytyväisiä työhönsä, tuottavia ja puhuvat organisaatiosta hyvää, erittäin sitoutuneita.
  • 7 – 8: työ maistuu työlle, ei aktiivisesti hae uusia töitä, mutta on houkuteltavissa uusiin tehtäviin.

Surveypal

Kaikki mitä tarvitset asiakaskokemuksen johtamiseen ja parantamiseen. Lue lisää surveypal.fi, tai

Similar Posts