Nyt jos koskaan on etätyö kaiken huomion keskipisteenä. Maailmanlaajuinen terveyskriisi määrittää organisaatioiden toimintatapoja uusiksi, jolloin tehokas viestintä ja yhteistyö toisistaan etäällä olevien tiimien välillä on tärkeämpää kuin koskaan. Johtohenkilöstöllä on nyt täysi työ auttaessaan työntekijöitä sopeutumaan ja keskittymään kotoa käsin tehtävään työhön ja säilyttämään positiivisen asenteen kaiken keskellä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on hyvä aloittaa mittaamalla etätöitä tekevän henkilöstön työntekijäkokemus.

Mitä tarkoittaa työntekijäkokemus?

Työntekijäkokemus on kaikkien työhön liittyvien kokemusten summa työntekijän näkökulmasta. Myönteinen työntekijäkokemus on avainasemassa, kun haluat parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhön sitoutumista organisaatiossasi.

Miksi mitata henkilöstön työntekijäkokemusta etätöissä?

Etätyön houkuttelevuus perustuu siihen, että etänä työskenteleminen on joustavaa ja se mahdollistaa työn ja muun elämän pitämisen tasapainossa. Tutkimus osoittaa, että etätyöskentely voi nostaa työn tuottavuutta jopa 13 prosentilla. Äkillinen siirtymä etätöihin koronapandemian vuoksi saattaa kuitenkin osoittautua haastavaksi.

Johtoryhmälle helpoin tapa luovia muutosvaiheen läpi on ottaa etätyötä tekevä henkilöstö mukaan keskusteluun ja siten pyrkiä ymmärtämään, kuinka työntekijät itse kokevat muuttuneen tilanteen ja minkälaista tukea he kaipaavat organisaatiolta menestyäkseen työssään.

Kotoa käsin työskentelevien työntekijöiden kokemusten selvittäminen sysää liikkeelle prosessin, joka voidaan jakaa neljään vaiheeseen:

  • Mittaa
  • Reagoi
  • Analysoi
  • Johda

Vaihe 1: Mittaaminen

Ensimmäinen vaihe viittaa aktiivisiin toimiin, joilla mitataan etätyötä tekevien työntekijäkokemusta. Mittauksen lähtökohdaksi voidaan ottaa perinteiset työntekijäkokemuksen mittarit, kuten työntekijöiden NPS-luku (employee Net Promoter Score, eNPS) tai työntekijätyytyväisyys.

Käytännössä mittauksen kohteeksi voidaan ottaa mikä tahansa muuttuja, joka parhaiten kuvaa yrityksesi menestystä ja henkilöstösi työhyvinvointia. Haluat kenties selvittää, mitä työntekijäsi ajattelevat esimerkiksi

  • heidän käytössään olevista digitaalisista työkaluista ja teknologisista
  • ratkaisuista tiimien välisen virtuaalisen yhteistyön tasosta
  • oppimismahdollisuuksista ja uudelleenkoulutuksen tarpeesta.

Vaihe 2: Reagoiminen

Työntekijöiden antama palaute etätyöstä on erittäin arvokasta – varsinkin jos palaute saadaan reaaliajassa. Pystyessäsi reagoimaan välittömästi kriittiseen palautteeseen voit varmistaa, että työntekijäsi kokevat tulevansa kuulluiksi ja saavansa tukea, mutta ennen kaikkea pystyt puuttumaan ajoissa päivittäisiä toimintojasi ja tuottavuutta haittaaviin ongelmiin. Jos esimerkiksi saat palautetta siitä, että järjestämäsi online-kokoukset eivät ole tehokkaita tai etäpalaverit venyvät liian pitkiksi, haluat kenties heti muokata esityslistaasi tai kokousten järjestäytymistä.

Vaihe 3: Analyysi

Työntekijäkokemuksen systemaattinen mittaaminen antaa sinulle mahdollisuuden kerätä tietoa pidemmältä aikaväliltä. Tämän datan analysoiminen auttaa sinua selvittämään trendejä ja tunnistamaan työnkulun ongelmia. Näin voit oppia, mikä saa henkilöstösi tyytyväiseksi ja inspiroituneeksi ja tekee heistä tehokkaampia työntekijöitä. Analyysivaiheesta saat kaivattua näkemystä tehdäksesi parempia päätöksiä prosessin seuraavassa, viimeisessä vaiheessa.

Vaihe 4: Johtaminen

Työntekijäkokemuksen analyysi antaa sinulle mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka ottavat huomioon työntekijöiden palautteen ja siten määrittelevät organisaatiosi toimintaa uusiksi henkilöstösi odotusten, tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Tämä auttaa sinua parantamaan työntekijätyytyväisyyttä ja -kokemusta, minkä seurauksena myös asiakaskokemus paranee.

Tämänkaltaisen kriisin kohdatessa päätöksillä, jotka teet tukeaksesi etätyössä olevaa henkilöstöäsi, on tavallistakin suurempi vaikutus tuottavuuteen, työssä suoriutumiseen ja jopa työntekijöiden mielenterveyteen ja turvallisuudentunteeseen.

Mallikysely henkilöstökokemuksen selvittämiseksi

Me ymmärrämme, että maailmanlaajuisen terveystilanteen viimeaikaisten käänteiden myötä moni yritys saattaa olla uuden tilanteen edessä pohtiessaan työntekijäkokemuksen mittaamista etätyöolosuhteissa. Siksi päätimme luoda mallikyselyn, joka toimii esimerkkinä siitä, kuinka voit ryhtyä selvittämään työntekijöidesi kokemuksia etätyön tekemisestä.

Mallikyselyn löydät täältä. Ota huomioon, että

  • kyselytutkimusmalli on suunniteltu luotaamaan työntekijöiden kokemuksia etäkokousten pitämisestä
  • voit vastata kysymyksiin ja selailla kyselyä – vastauksiasi ei tallenneta minnekään
  • kyseessä on monikielinen mallikysely, joka havainnollistaa, kuinka voit käyttää samaa kyselyä, vaikka etätyötiimisi työskentelisivät useilla eri kielillä ja eri sijainneissa (kuten meidän tiimimme)

Surveypal

Kaikki mitä tarvitset asiakaskokemuksen johtamiseen ja parantamiseen. Lue lisää surveypal.fi, tai

Similar Posts